Motywacyjne Cytaty

Brian Tracy

O autorze:

Brian Tracy pochodzi z Kanady. Jest to jeden z najlepszych mówców zawodowych na świecie.

Cytaty:

 1. „Jesteś w pełni odpowiedzialny za swój los.”
 2. „Skupiaj się na tym, co chcesz a nie na tym, czego nie chcesz.”
 3. „Twój los zależy od twoich nawyków.
 4. „Aby marzenie mogło się spełnić, najpierw musisz zacząć marzyć.”

Thomas Alva Edison

Cytaty:

 1. „Ge­niusz to wy­nik 1 pro­cen­ta nat­chnienia i 99 pro­cent wypocenia.”
 2. „Nie poniosłem porażki. Po prostu odkryłem 10.000 błędnych rozwiązań.”
 3. „Wielu życiowych roz­bitków to ludzie, którzy nie zda­wali so­bie spra­wy, jak blis­cy są suk­ce­su, kiedy się poddali.”
 4. „Żeby coś wy­naleźć, wys­tar­czy od­ro­bina wyob­raźni i ster­ta złomu.”””
 5. „Sukces przychodzi jedynie do tych którzy działają, podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia.”
 6. „Nigdy się nie zniechęcam, ponieważ każde odrzucenie niewłaściwej próby stanowi kolejny krok naprzód.”

Mark Twain

Cytaty:

 1. „Dwa najważniejsze dni w życiu człowieka: pierwszy to dzień w którym się urodził, a drugi to ten, w którym zrozumiał po co.”

Frank Zappa

Cytaty:

 1. „Bez odchyłów od norm, postęp jest niemożliwy.”