Motywacyjne Cytaty

Brian Tracy

O autorze:

Brian Tracy pochodzi z Kanady. Jest to jeden z najlepszych mówców zawodowych na świecie.

Cytaty:

  1. „Jesteś w pełni odpowiedzialny za swój los.”
  2. „Skupiaj się na tym, co chcesz a nie na tym, czego nie chcesz.”
  3. „Twój los zależy od twoich nawyków.
  4. „Aby marzenie mogło się spełnić, najpierw musisz zacząć marzyć.”

Thomas Alva Edison

Cytaty:

  1. „Ge­niusz to wy­nik 1 pro­cen­ta nat­chnienia i 99 pro­cent wypocenia.”
  2. „Nie poniosłem porażki. Po prostu odkryłem 10.000 błędnych rozwiązań.”
  3. „Wielu życiowych roz­bitków to ludzie, którzy nie zda­wali so­bie spra­wy, jak blis­cy są suk­ce­su, kiedy się poddali.”
  4. „Żeby coś wy­naleźć, wys­tar­czy od­ro­bina wyob­raźni i ster­ta złomu.”””
  5. „Sukces przychodzi jedynie do tych którzy działają, podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia.”
  6. „Nigdy się nie zniechęcam, ponieważ każde odrzucenie niewłaściwej próby stanowi kolejny krok naprzód.”